ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Клеванський лісозавод "Промінь"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АВ №136258
3. Дата проведення державної реєстрації 22.12.1995
4. Територія (область)* Рівненська область
5. Статутний капітал (грн) 1500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 217
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

16.10 - ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

31.09 - ВИРОБНИЦТВО IНШИХ МЕБЛIВ"

16.23 - ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ I СТОЛЯРНИХ ВИРОБIВ"

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства інформацію про органи управління не надають

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк" м. Рiвне
2) МФО банку 300012
3) Поточний рахунок 26001011442835
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Банк Богуслав"
5) МФО банку 380322
6) Поточний рахунок 260033034801