ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2012 рiк становить 236 чоловiки. Працiвникiв якi працюють за сумiсництвом у товариствi немає. Позаштатних працiвникiв, та таких працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу 1 чоловiк. Фонд оплати працi за 2012 рiк становить - 3782 тис. грн. У порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом фонд оплати працi збiльшився у зв'язку iз збiльшення мiнiмальної заробiтної плати. Навчання робiтникiв проводилось безпосередньо на пiдприємствi