ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Клеванський лісозавод "Промінь"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 35311
3.1.5. Область, район Рівненська область, Рiвненський р-н
3.1.6. Населений пункт смт.Клевань
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Залiзнична, 2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 451381
3.2.2. Дата державної реєстрації 22.12.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Рiвненська районна державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1500000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 1500000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Рiвне
3.3.2. МФО банку 333335
3.3.3. Поточний рахунок 26001301588519
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Банк Богуслав"
3.3.5. МФО банку 380322
3.3.6. Поточний рахунок 260033034801

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
16.10 ЛIСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО 
31.09 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ МЕБЛIВ 
16.23 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ I СТОЛЯРНИХ ВИРОБIВ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента