ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТзОВ "Аудиторська фiрма "Нива - Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21095329
Місцезнаходження д/н, Рівненська область, Рiвненський, м.Рiвне, 33028, вул.Лермонтова, 5а кв. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0146
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2010
Міжміський код та телефон (0362) 26-14-41
Факс (0362) 26-24-69
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Договiр на проведення аудиту № 9 вiд 12 березня 2013 року.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Бенефiт Брок"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36625811
Місцезнаходження д/н, Харківська область, Харкiвський р-н, м.Харкiв,, 61022, пр. Ленiна, 5 кiмната 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 520287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.01.2010
Міжміський код та телефон (057)728-24-00
Факс (057)728-24-00
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв- депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам № 180311/3-16 вiд 18 березня 2011 року.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційноправова форма ["233" - відсутнє у довіднику]
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044)279-12-49
Факс (044)377-70-16
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть , а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр на обслуговування емiсiї № Е-3379 вiд 23.03.2011р.