ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член наглядової ради Гудiлiн Вiктор Миколайович СО № 797087, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi 05.02.2002 18.02.2009 1 0.00000066667 % 1 0 0 0
Член наглядової ради Наймушин Олексiй Юрiйович СН № 607240, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України 12.12.1997 18.02.2009 1 0.00000066667 % 1 0 0 0
Голова наглядової ради Журавльова Марина Василiвна 4599 № 840093, виданий 14 вiддiлом мiлiцiї ЗРУВД УВД ЦАО м.Москви 04.05.2000 16.05.2006 143 369 242 95.57949466667 % 143 369 242 0 0 0
Усього   143 369 244 95.57949600000 % 143 369 244 0 0 0
Опис