ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2011 рiк становить 207 чоловiки. Працiвникiв якi працюють за сумiсництвом у товариствi немає. Позаштатних працiвникiв, та таких працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу 1 чоловiк. Фонд оплати працi за 2011 рiк становить - 2207 тис. грн. У порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом фонд оплати працi збiльшився у зв'язку iз збiльшення мiнiмальної заробiтної плати. Навчання робiтникiв проводилось безпосередньо на пiдприємствi

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: