ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
У зв'язку з технiчними причинами Роздiл III "Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй"
Звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк наводиться в примiтках
________________________________________________________________________
:Назва :Код рядка :За звiтний :За попереднiй :
:статтi : :перiод :перiод :
________________________________________________________________________
:Середньорiчна кiлькiсть :300 :150000000 :150000000 :
:простих акцiй : : : :
________________________________________________________________________
:Скоригована середньо- :310 :150000000 :150000000 :
:рiчна кiлькiсть : : : :
:простих акцiй : : : :
________________________________________________________________________
:Чистий прибуток (збаток):320 :(0,0130) :(0,0141) :
:на одну просту акцiю : : : :
________________________________________________________________________
:Скоригований чистий :330 :(0,0130) :(0,0141) :
:прибуток (збиток) : : : :
:на одну просту акцiю : : : :
________________________________________________________________________
:Дивiденди на одну :340 : : :
:просту акцiю : : - : - :
________________________________________________________________________