ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Київська область, 01001, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.05.2011
Міжміський код та телефон  (044)279-12-49
Факс  (044)377-70-16
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть , а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Договiр на обслуговування емiсiї № Е-3379 вiд 23.03.2011р.
 
Найменування  ТОВ "Бенефiт Брок"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  36625811
Місцезнаходження  Харківська область, Харкiвський р-н, 61022, м.Харкiв,, пр. Ленiна, 5 кiмната 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 520287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  21.01.2010
Міжміський код та телефон  (057)728-24-00
Факс  (057)728-24-00
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв- депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам № 180311I3-16 вiд 18 березня 2011 року.
 
Найменування  Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Украудит - Рiвне"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35440568
Місцезнаходження  Рівненська область, Рiвненський, 33018, м.Рiвне, вул.Вiденська, 25, кв. 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  4065
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.11.2007
Міжміський код та телефон  (0362) 26-14-05
Факс  (0362) 62-05-07
Вид діяльності  Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис  Договiр на проведення аудиту бIн вiд 26 березня 2012 року.
 
Найменування  ПрАТ "Рiвне-Реєстр"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22588241
Місцезнаходження  Рівненська область, Рiвненський, 33001, м.Рiвне, Коцюбинського, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 581311
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.05.2011
Міжміський код та телефон  (0362) 26-14-05
Факс  (0362) 62-05-07
Вид діяльності  Дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
Опис  Договiр на ведення реєстру №13 вiд 17.12.1996 року. втратив чиннiсть в зв"язку з переходом товариства у бездокументарну форму iснування акцiй