ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова ревiзiйної комiсiї Герасимчук Володимир Миколайович СН № 640567, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27.11.1997 18.02.2010 1 0.00000066667 % 1 0 0 0
В.о. голова наглядової ради Журавльова Марина Василiвна 4599 № 840093, виданий 14 вiддiлом мiлiцiї ЗРУВД УВД ЦАО м.Москви 04.05.2000 16.05.2006 143 008 525 95.33901666670 % 143 008 525 0 0 0
Член наглядової ради-заступник голови правлiння Гудiлiн Вiктор Миколайович СО № 797087, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi 05.02.2002 18.02.2009 1 0.00000066667 % 1 0 0 0
Заступник голови ревiзiйної комiсiї Шишова Лариса Анатолiївна СО № 205664, виданий Ленiнградським РУ ГУМВС України м. Київ 28.08.1999 18.02.2009 1 825 238 1.21682533333 % 1 825 238 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Наймушин Олексiй Юрiйович СН № 607240, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України 12.12.1997 18.02.2009 1 825 238 1.21682533333 % 1 825 238 0 0 0
Усього   146 659 003 97.77266866670 % 146 659 003 0 0 0
Опис