ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2010 рік

Основні відомості

Скорочене найменування ВАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" 

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва А00 № 226454 
Дата видачі 22.12.1995 
Орган, що видав свідоцтво Рiвненська районна державна адмiнiстрацiя 
Зареєстрований статутний капітал 1 500 000.00 
Сплачений статутний капітал 1 500 000.00 

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Райффайзен банк "Аваль" м.Рiвне 
МФО банку     380805 Рахунок    26005164701 
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком Фiлiя Вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Рiвне 
МФО банку    333335 Рахунок    26001301588519 

Основні види діяльності
Код за КВЕД Вид діяльності
20.10.0  ЛIСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ 
20.30.0  ВИРОБНИЦТВО ТЕСЛЯРСЬКИХ ТА СТОЛЯРНИХ ВИРОБIВ 
д/н  д/н