ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвне-Реєстр"
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22588241
Місцезнаходження  Рівненська область, Рiвненський, 33001, м.Рiвне, Коцюбинського, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 534204
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.07.2010
Міжміський код та телефон  (0362) 26-14-05
Факс  (0362) 62-05-07
Вид діяльності  Дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
Опис  Договiр на ведення реєстру №13 вiд 17.12.1996 року.
 
Найменування  Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Украудит - Рiвне"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35440568
Місцезнаходження  Рівненська область, Рiвненський, 33018, м.Рiвне, вул.Вiденська, 25, кв. 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  4065
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.11.2007
Міжміський код та телефон  (0362) 26-14-05
Факс  (0362) 62-05-07
Вид діяльності  Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис  Договiр на проведення аудиту б/н вiд 20 лютого 2011 року.