ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 

Особлива інформація на 03.02.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГоловний бухгалтерКамишан Олександра МихайлiвнаСР, №615263, 13.08.1999, Березнiвським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа звiльнена 03.02.2014 року згiдно Наказу №11 у зв'язку з переведенням на посаду фiнансового директора . Акцiями товариства не володiє. На посадi перебувала протягом 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
д/нПризначеноГоловний бухгалтерПрокопчук Оксана МихайлiвнаСР, №644285, 06.11.1999, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа призначена 03.02.2014 року згiдно Наказу №12. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади провiдного бухгалтера та заступника головного бухгалтера ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана на невизначений термiн.
д/нПризначеноФiнансовий директорКамишан Олександра МихайлiвнаСР, №615263, 13.08.1999, Березнiвським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа призначена 03.02.2014 року згiдно Наказу №11. Посада фiнансового директора у товариствi є новоствореною. Акцiями товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана на невизначений термiн.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.