ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Дата розміщення: 23.03.2018

Особлива інформація на 20.03.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.03.2018Припинено повноваженняДиректорСтрихарчук Вiталiй Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
20.03.2018 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 20.03.2018 року) припинено повноваження посадової особи у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї та створенням лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посадi перебував протягом 7 рокiв. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.03.2018ОбраноГолова лiквiдацiйної комiсiїСтрихарчук Вiталiй Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
20.03.2018 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 20.03.2018 року) посадову особу обрано у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї та створенням лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь".
20.03.2018ОбраноЧлен лiквiдацiйної комiсiїГук Марiя Нiконорiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
20.03.2018 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 20.03.2018 року) посадову особу обрано у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї та створенням лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду члена наглядової ради, заступника головного бухгалтера на ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь".
20.03.2018ОбраноЧлен лiквiдацiйної комiсiїКошин Юрiй Андрiйович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
20.03.2018 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 20.03.2018 року) посадову особу обрано у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї та створенням лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальника лiсового вiддiлу Концерн "Вiйськессетменеджмент"; заступника директора на ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь".
20.03.2018ОбраноЧлен лiквiдацiйної комiсiїМельник Олександра Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
20.03.2018 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 20.03.2018 року) посадову особу обрано у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї та створенням лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: економiста з працi у комунальному закладi "Центр первинної медико-санiтарної допомоги "Ювiлейний"; економiста на ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь".
20.03.2018ОбраноЧлен лiквiдацiйної комiсiїПрокопчук Оксана Михайлiвнад/н, д/н, д/н0.00000067
Зміст інформації:
20.03.2018 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 18 вiд 20.03.2018 року) посадову особу обрано у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення товариства шляхом лiквiдацiї та створенням лiквiдацiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 0,00000067% статутного капiталу товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: заступника головного бухгалтера на ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь" ; головного бухгалтера на ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь"; члена наглядової ради на ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обрана на невизначений термiн - до моменту припинення повноважень лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Клеванський лiсозавод "Промiнь".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.