ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь»

Код за ЄДРПОУ: 13979681
Телефон: (0362) 27-20-47
e-mail: promin@emitent.net.ua
Юридична адреса: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так Переглянути
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: Товариство діє відповідно до Статуту.
3. Положення про загальні збори Ні Причина: Положення про загальні збори не передбачене Статутом.
4. Положення про наглядову раду Ні Причина: Положення про наглядову раду не передбачене Статутом.
5. Положення про виконавчий орган Ні Причина: Положення про виконавчий орган не передбачені Статутом.
6. Положення про ревізійну комісію Ні Причина: Ревізійна комісія у товаристві відсутня.
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Ні Причина: Інші внутрішні положення у товаристві відсутні.
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Ні Причина: Товариство не має філій та представництв.
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: Дана інформація у товаристві відсутня.
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Ні Причина: Ревізійна комісія у товаристві відсутня.
11. Висновки аудитора Так Переглянути
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Переглянути
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: Дана інформація у товаристві відсутня.
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Переглянути
15. Перелік афілійованих осіб товариства Так Переглянути
16. Протоколи загальних зборів Так Переглянути
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так Переглянути
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Ні Причина: Дана інформація у товаристві відсутня.
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Ні Причина: Товариство не потребує здачі квартального звіту емітента.
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Ні Причина: Дана інформація у товаристві відсутня.
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: Дана інформація у товаристві відсутня.
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Ні Причина: Дана інформація у товаристві відсутня.
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: Дана інформація у товаристві відсутня.
26. Інша інформація Ні Причина: Інша інформація у товаристві відсутня.